Sitemize veri girişleri devam etmektedir.
İHRACAT ÇÖZÜMLERİ
supp-tr ye hoş geldiniz

Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi

KULLANICI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, supp-tr.com adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
 
1. TARAFLAR
Supp-tr.com adlı internet sitesinden (bundan böyle supp-tr.com olarak anılacaktır) hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamak olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır NK Proje Geliştirme Danışmanlık Ltd. Şti. ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.
2. KULLANIM KOŞULLARI
2.1 ÜYELER VE KULLANICILAR, supp-tr.com sitesini, kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.

2.2 Bu SİTE' de sunulan hizmetler NK Proje Geliştirme Danışmanlık Ltd. Şti. bundan böyle kısaca " NK Ltd" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve supp-tr.com’ un yasal sahibi NK Ltd. olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi NK Ltd’e aittir.

2.3 İşbu üyelik sözleşmesi NK Ltd. tarafından gerekli görülen koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak supp-tr.com’da yayınlanarak KULLANICILAR’ın ve ÜYELER’in bilgisine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

2.4 SİTE hizmetlerinden yararlanan ve supp-tr.com’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, NK.Ltd. tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

2.5 NK Ltd. supp-tr.com sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
3. TANIMLAR

3.1.
KULLANICI ÜYE:
NK Ltd.’e ait supp-tr.com sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.
NK Ltd’/ supp-tr.com sitesinden ürün / mal / hizmet alımı yapmadan sadece siteyi ziyaret etmek amacı ile  giriş yapmak isteyenler eksiksiz olarak site giriş üyelik formunu dolduran ve NK Ltd. tarafından kullanıcı üyeliği onaylanarak supp-tr.com’a girişine izin verilen,  kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir.  
Kullanıcı üyeliğe kabul edilenlerden, üyelik ücreti alınmamakta, sadece ilgili bilgi formunu doldurmaları gerekmektedir.
 
3.2.
 
PROFESYONEL ÜYELİK /  Supp-tr.com’ dan alışveriş yaparak, rekabetçi ve uygun fiyatlarla mal ve hizmet tedariki sağlamak veya imalatını ya da ticaretini yaptığı ürünleri, supp-tr.com sitesi üzerinden yeni müşteri mecralarına ulaştırarak pazarlama ve satış yapmak isteyen işletmeler “Profesyonel Üye” statüsündedirler ve kısaca “ÜYE” olarak adlandırılırlar. Profesyonel üyeler, supp-tr.com sitesinde, finansal çözüm ortaklarının sağladığı özel kredi ve ödeme kolaylıklarından yararlanarak diledikleri ürünleri veya ürünü satın alabilirler . Supp-tr.com üzerinden ürünlerinin yurtiçi /yurtdışı satışlarını, supp-tr.com aracılığı ile yapabilirler.
Profesyonel üyelik isteğe bağlıdır ve bunun için yılda bir kez olmak üzere 100€ ya da karşılığı Türk lirasını “hizmet bedeli “ alınmaktadır. Bu hizmet bedeli karşılığında ise uygun gördükleri ürünleri alışveriş yaparak, tedarik etmenin yanında, ürünler ile ilgili teklif verebilir veya teklif isteyebilirler. Diğer yandan Satıcı tedarikçi üye olmak istenirse, yine 100€  karşılığı, ürün satış destek hizmet bedeli ödeyerek, imalatcı /satıcı oldukları üründen, 10 adete kadar ürünlerini görsel olarak sanal mağazada ilgili kategorilere koydurabilir ve satış için potansiyel yeni alıcılara tanıtılmasını sağlayabilirler. ( Profesyonel üye, ilgili kategorilerde,  10 adetten daha fazla ürün görselinin / sunumunun yer almasını, tanıtımı ile satışlarının yapılmasını isterse, bununla ilgili tutar, her ilave 10 adete kadar ürün görseli sunumunu içeren ürün grubu için ilave 50 € karşılığı Türk lirası olarak belirlenmiştir ve bu ayrıca imzalanan sözleşmede bu husus yazılı olarak yer alır..)
Her iki yönlü üyelik isteniyorsa, bu "Business Club Üyeliği" olarak adlandırılmaktadır ve yıllık bir kez alınmak üzere hizmet bedeli 190€ dur. İlgili sözleşmelerin karşılklı onayı ve ödeme ile birlikte Business Club Üyeliği başlamaktadır. Business Club Üyeliğinde de, 10'dan fazla adette ürün girişinde, yine yukarıda detayı belirtilen sistem geçerlidir.

18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile supp-tr.com’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin supp-tr.com’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE ‘ye verilmez. Supp-tr.com’a üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde NK Ltd.  üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar.
 
3.3.
ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, Ürün Tedarik veya Ürün Alış-verişi için özel üyelik sözleşmelerinin, supp-tr.com’a ulaştırılmasının ardından, ilgili ödemenin de hesaba ödenmesi ile, formunda belirtilen e mail üzerinden veya cep telefonu numarasından NK Ltd 'e SMS (kısa mesaj) göndermesi ile NK Ltd 'in Profesyonel Üye’’nın –ÜYE-nin üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

3.4. LİNK: supp-tr.com üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden supp-tr.com’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

3.5. İÇERİK: supp-tr.com sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

3.6. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: supp-tr.com vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle NK Ltd. arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

3.7. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi supp-tr.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.
4. HİZMETLERİN KAPSAMI
4.1. NK Ltd’in, supp-tr.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. Supp-tr.com üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmelerin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. ÜYELER ve KULLANICI’lar bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler.

4.2. NK Ltd’in, supp-tr.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi www.supp-tr.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması hali ve yasal süreler de dikkate alınarak; mümkün olan en kısa sürede malın kargo firması tarafından müşteriye NK Ltd. adına ayıpsız olarak teslimidir.

4.3. NK Ltd, supp-tr.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği supp-tr.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

4.4. supp-tr.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; kullanıcıların NK Ltd,  tarafından belirlenecek olan ve supp-tr.com’un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. NK Ltd, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin supp-tr.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.
5. GENEL HÜKÜMLER
5.1. ÜYELER ya da KULLANICILAR, supp-tr.com sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, supp-tr.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler.

5.2. ÜYELER ya da KULLANICILAR, supp-tr.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ bağlayacaktır.

5.3. ÜYELER ya da KULLANICILAR, supp-tr.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

5.4. NK Ltd, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYELER ve KULLANICILAR, supp-tr.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden NK Ltd 'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

5.5. SİTE üzerinden, NK Ltd’in kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Supp-tr.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında NK Ltd 'in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır.

5.6. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, NK Ltd’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, NK Ltd’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.7. supp-tr.com internet sitesi yazılım ve tasarımı NK Ltd. mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE veya KULLANICILAR tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Supp-tr.com sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

5.8. NK Ltd, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya NK Ltd’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da NK Ltd’in haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir.

5.9. NK Ltd, supp-tr.com mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya ra
ğmen, supp-tr.com üzerindeki bilgiler güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir. Supp-tr.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler supp-tr.com sitesinde verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile supp-tr.com’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Supp-tr.com’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve NK Ltd 'in supp-tr.com’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir.

5.10. NK Ltd, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve supp-tr.com kullanma koşulları ile supp-tr.com’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, supp-tr.com’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, supp-tr.com sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Supp-tr.com kullanımı ya da supp-tr.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.

5.11. supp-tr.com dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı NK Ltd’in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, NK Ltd çalışanlarının ve yöneticilerinin, NK ltd. yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. NK ltd., üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.12. supp-tr.com’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla supp-tr.com üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, supp-tr.com dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, NK Ltd. ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin supp-tr.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı NK Ltd. 'in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.13. NK Ltd, supp-tr.com üzerinden KULLANICI ‘lar ve ÜYE ‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. NK Ltd. aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, supp-tr.com hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5.14. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde NK Ltd. tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde NK Ltd; NK Ltd. hizmetleri, NK ltd. bilgileri, NK Ltd. telif haklarına tâbi çalışmaları, NK Ltd. ticari markaları, NK Ltd. ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5.15. Taraflar, NK Ltd’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
 
6. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
NK Ltd, supp-tr.com’a erişilmesi, supp-tr.com’un ya da supp-tr.com’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. NK Ltd, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Supp-tr.com’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da supp-tr.com’un kullanılması ile NK Ltd’in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. KULLANICILAR ve ÜYELER doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 
7. GİZLİLİK
NK Ltd, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. NK Ltd, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ait gizli bilgileri, yasal bir zorunluluk ya da site güvenirliliğini sarsabilecek bir durum olmadıkça üçüncü şahıslara kullandırmayacağını taahhüt eder.
 
8. DEVİR
NK Ltd, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI veya ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.
 
9. SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. Supp-tr.com, ÜYELER’in ve KULLANICI’ların işbu sözleşmeyi ya da supp-tr.com içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve KULLANICI YA DA
ÜYELER fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle supp-tr.com sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.
 
10. MÜCBİR SEBEP
NK Ltd., hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, supp-tr.com sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle NK Ltd.’den herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI’LAR veya ÜYE’ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.
 
11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu Üyelik Sözleşmesi ve supp-tr.com’da yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. NK LTd.’in, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.
 
12. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL
İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, NK Ltd. tarafından KULLANICI YA DA ÜYELER’e içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini supp-tr.com sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. NK Ltd., dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek supp-tr.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Supp-tr

NK Proje Geliştirme, Danışmanlık Ltd. Şti.

Bilgi : iletisim@supp-tr.com

Tel : +90 216 368 45 10
Tel: 0 216 368 45 10

Bu Web Sitesi ve tüm sayfaları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na tabidir ve içeriğine ilişkin her türlü görüntü, yazı içeren bilgi, belge ve her türlü fikri ve sınai haklar ile tüm telif hakları ve diğer fikri ve sinai mülkiyet hakları NK Proje Geliştirme ve Danışmanlık Ltd. Şti’ye aittir. Bu Web Sitesinin yapısı ve içeriği, sitede kullanılan her türlü görsel malzeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.